วันที่   5   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การรับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้ง รองผอ.สถานศึกษา และผอ.สถานศึกษา  20  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพครูแลบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  170  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - รายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน